NR. 88 - BILA TAKUT MEMBAYANG


Bait 1
Damai yang dib'rikan
Sangat besar
Damai yang jadikan
Hati gemar
Tuhan besertaku
S'panjang jalanku
Ku s'rahkan pada-Nya
Yesus Tuhan

Bait 2
Zhu ci ping an xi le
Zai wo xin zhong
Zhu ci ping an xi le
Zai wo xin zhong
Zhu pei ban wo xing zuo
Yi sheng de lu tu
Yi qie wo jiao tou gei
Wo zhu ye su


0 Response to "NR. 88 - BILA TAKUT MEMBAYANG"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel