KUMPULAN AYAT-AYAT TENTANG KELAHIRAN YESUS
Hidup Kristen - Natal adalah peristiwa akbar di mana lahirnya Sang Mesias yakni Yesus sebagai manusia seutuhnya untuk menggenapi nubuatan Kitab Suci di dalam Perjanjian Lama.

Mesias yang dijanjikan yang nantinya akan melayani manusia dengan memberitakan mengenai kematian, penderitaan dan kebangkitanNya dari antara orang mati.

Adapun misi utama Sang Mesias ke bumi ialah untuk melakukan misi penyelamatan manusia berdosa dengan menjalani Salib di Golgota.

  
Yesaya 7:14

Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.


Roma 6:23

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.


Yesaya 9:6

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.


Lukas 2:11

Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.Yohanes 1:14

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.


Galatia 4:4-5

Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.


Lukas 1:35

Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
Matius 1:21

“Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka”


Matius 2:2

“Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.”


Matius 2:11

“Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.”
  

Jika ada masukan maupun usulan ayat-ayat yang masih kurang lengkap atau yang anda mau tambahkan, silakan menitipkan komentar anda di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah. Terimakasih.


0 Response to "KUMPULAN AYAT-AYAT TENTANG KELAHIRAN YESUS "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel